Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

БЭЛЧЭЭРИЙН УРГАМЛЫН УРГАЛТЫН БАЙДАЛ, ЦАРЦААНЫ АЖИГЛАЛТ /2022 оны 04 дүгээр сарын 30-ны байдлаар/

Шинэчлэгдсэн: 2022-05-19 03:39:02

Бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдал: Жаргалант, Боргуур сумдын нутгаар сайн Баянчандмань, Заамар, Угтаал, Баян-Өнжүүл, Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Баянжаргалан, Өндөрширээт, Цээл сумдын нутгаар дунд буюу ургамал оройтож цухуйсан, Зуунмод, Баян, Алтанбулаг, Эрдэнэ сумдын нутгаар муу буюу ургамал цухуйсан боловч мал бэлчээх боломжгүй, Баянчандмань, Бүрэн, Лүн сумдын нутгаар бэлчээрийн ургамал цухуйгаагүй байна.

Тойм бичсэн:    ХААЦУ-ын салбар хариуцсан

технологич                         И.Түвшинжаргал