Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

ХӨРСНИЙ БАЙНГЫН ЧИЙГИЙН НӨӨЦ, ММ-ЭЭР /2022 оны 05 дугаар сарын 18 ны байдлаар/

Шинэчлэгдсэн: 2022-06-28 18:28:53

Хөрсний чийгийн мэдээ: Уринштай талбайн 0-20 см, 0-50 см-ийн гүнүүдэд чийгшил Эрдэнэсантад хангалттай, Угтаалд дунд зэрэг,  Жаргалантад 0-20 см гүнд хангалттай, 0-50 см гүнд дунд зэрэг байна.

Төмс тариалсан талбайнд Баянчандмань суманд 0-20 см, 0-50 см-ийн гүнд Баянчандмань сумын нутгаар чийгшил хангалттай.

Буудай тариалсан талбайд Угтаалд 0-20 см гүнд хангалтгүй, 0-50 см гүнд дунд зэрэг байна.

Салбарын нэр

Буудай

чийг

0-20

чийг

0-50

1

Угтаал

16

39.0244

хангалтгүй

49

46.2264

дунд зэрэг

2

Эрдэнэсант

27

75

Хангалттай

55

63.9535

Хангалттай

Салбарын нэр

Төмс

чийг

0-20

чийг

0-50

1

Угтаал

20

48.7805

дунд зэрэг

64

60.3774

дунд зэрэг

2

Баянчандмань

35

92.1053

Хангалттай

90

98.9011

Хангалттай

3

Жаргалант

22

64.7059

Хангалттай

42

48.8372

дунд зэрэг