Урьдчилсан мэдээ > 08-20 цаг

Сумдын 2022 оны 12 сарын 01-ны өдөр, 20 цаг хүртэл цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
Алтанбулаг
-16
O
C
7 м/с
Үүлшинэ
Батсүмбэр
-16
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Баян-Өнжүүл
-15
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Баянжаргалан
-18
O
C
10 м/с
Үүлшинэ
Баянцагаан
-16
O
C
7 м/с
Үүлшинэ
Баянчандмань
-17
O
C
6 м/с
Үүлшинэ
Борнуур
-13
O
C
7 м/с
Үүлшинэ
Бүрэн
-13
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Дэлгэрхаан
-14
O
C
7 м/с
Үүлшинэ
Жаргалант
-14
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Заамар
-15
O
C
7 м/с
Үүлшинэ
Залуучууд
-13
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Зуунмод хот
-20
O
C
8 м/с
Үүлшинэ
Лүн
-15
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Мааньт
-18
O
C
9 м/с
Үүлшинэ
Мөнгөнморьт
-17
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Нөхөрлөл
-16
O
C
5 м/с
Үүлшинэ
Угтаал
-17
O
C
6 м/с
Үүлшинэ
Эрдэнэ
-17
O
C
8 м/с
Үүлшинэ
Эрдэнэсант
-16
O
C
8 м/с
Үүлшинэ
Өндөрширээт
-13
O
C
7 м/с
Үүлшинэ

Нарийвчилсан мэдээ