Урьдчилсан мэдээ > 08-20 цаг

Сумдын 2023 оны 03 сарын 27-ны өдөр, 20 цаг хүртэл цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
Алтанбулаг
9
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Батсүмбэр
8
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Баян-Өнжүүл
11
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянжаргалан
9
O
C
7 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянцагаан
9
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянчандмань
8
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Борнуур
8
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Бүрэн
11
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Дэлгэрхаан
10
O
C
7 м/с
Багавтар үүлтэй
Жаргалант
10
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Заамар
9
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Залуучууд
10
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Зуунмод хот
6
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Лүн
11
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Мааньт
8
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Мөнгөнморьт
6
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Нөхөрлөл
10
O
C
5 м/с
Багавтар үүлтэй
Угтаал
10
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Эрдэнэ
6
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Эрдэнэсант
8
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй
Өндөрширээт
11
O
C
6 м/с
Багавтар үүлтэй

Нарийвчилсан мэдээ