Урьдчилсан мэдээ > 08-20 цаг

Сумдын 2021 оны 04 сарын 18-ний өдөр, 20 цаг хүртэл цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
Алтанбулаг
14
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Батсүмбэр
13
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Баян-Өнжүүл
16
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянжаргалан
16
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянцагаан
16
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Баянчандмань
12
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Борнуур
13
O
C
11 м/с
Багавтар үүлтэй
Бүрэн
16
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Дэлгэрхаан
16
O
C
12 м/с
Багавтар үүлтэй
Жаргалант
14
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Заамар
13
O
C
11 м/с
Багавтар үүлтэй
Залуучууд
13
O
C
13 м/с
Багавтар үүлтэй
Зуунмод хот
13
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Лүн
15
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Мааньт
16
O
C
11 м/с
Багавтар үүлтэй
Мөнгөнморьт
12
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Нөхөрлөл
13
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Угтаал
13
O
C
12 м/с
Багавтар үүлтэй
Эрдэнэ
12
O
C
10 м/с
Багавтар үүлтэй
Эрдэнэсант
14
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй
Өндөрширээт
15
O
C
9 м/с
Багавтар үүлтэй

Нарийвчилсан мэдээ