Урьдчилсан мэдээ > 08-20 цаг

Сумдын 2022 оны 01 сарын 23-ны өдөр, 20 цаг хүртэл цаг агаарын урьдчилсан мэдээ
Алтанбулаг
-12
O
C
8 м/с
Цас
Батсүмбэр
-10
O
C
7 м/с
Цас
Баян-Өнжүүл
-12
O
C
10 м/с
Цас
Баянжаргалан
-10
O
C
9 м/с
Ялимгүй цас
Баянцагаан
-11
O
C
8 м/с
Ялимгүй цас
Баянчандмань
-10
O
C
7 м/с
Цас
Борнуур
-12
O
C
6 м/с
Цас
Бүрэн
-12
O
C
8 м/с
Цас
Дэлгэрхаан
-10
O
C
10 м/с
Цас
Жаргалант
-11
O
C
7 м/с
Цас
Заамар
-14
O
C
7 м/с
Цас
Залуучууд
-14
O
C
7 м/с
Ялимгүй цас
Зуунмод хот
-12
O
C
8 м/с
Цас
Лүн
-14
O
C
6 м/с
Ялимгүй цас
Мааньт
-10
O
C
8 м/с
Ялимгүй цас
Мөнгөнморьт
-12
O
C
6 м/с
Цас
Нөхөрлөл
-13
O
C
7 м/с
Цас
Угтаал
-14
O
C
8 м/с
Цас
Эрдэнэ
-13
O
C
8 м/с
Цас
Эрдэнэсант
-10
O
C
9 м/с
Цас
Өндөрширээт
-14
O
C
7 м/с
Ялимгүй цас

Нарийвчилсан мэдээ