> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

Төв аймгийн 2021 оны 2 дугаар сарын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-04-18 11:58:36

ТӨВ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ 02-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

2021.03.25                                                                                                                     Зуунмод

 Агаарын дундаж температур: Нийт нутгаар -16.3°С...-8.5°С байснаас Алтанбулаг, Мөнгөнморьт сумдад -16.3°...-16.1°С, Дэлгэрхаан суманд -8.5°С байлаа. /Зураг-1/ Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Нийт нутгаар 3.1°-6.2°С-ээр дулаан, Өндөрширээт,  Дэлгэрхаан сумдын нутгаар 6.0°-6.2°С-аар дулаан байлаа. /Зураг-2/ 

  

                                  / Зураг-1/                                                                           / Зураг-2/

Хөрсний дундаж температур: Нийт нутгаар -17°С...-11°С байснаас Мөнгөнморьт суманд  -17°С, Бүрэн, Баянжаргалан, Баянцагаан, Заамар сумдад -11°С байлаа.

Агаарт 30°С-аас хүйтэн өдрийн тоо: Баянцагаан суманд ажиглагдаагүй бусад нутгаар 1-5 өдөр ажиглагдснаас Лүнд 5 өдөр, Алтанбулаг, Мөнгөнморьт, Жаргалант сумдад 4 өдөр байлаа.  Хөрсөнд 40°С-аас хүйтэрсэн өдөр: Угтаал, Алтанбулагт 1 өдөр бусад нутгаар ажиглагдаагүй.

Агаарын температурын үнэмлэхүй их утга +3.4°С...+12.0°С байснаас Бүрэн, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдад +11.3...+12.0°С, хөрсний үнэмлэхүй их утга -+7°С...+22°С байснаас Баянжаргалан, Бүрэн сумдад +20°...+22°С ажиглагдсан бол агаарт үнэмлэхүй бага утга:

-37.6°С...-26.6°С байснаас Алтанбулаг суманд -37.6°С, хөрсөнд үнэмлэхүй бага утга: -41°С...-31°С байснаас Угтаалд -40°С, Алтанбулаг сумдад -41°С ажиглагдлаа.

   Тунадасны хувьд: Нийт нутгаар 0.0-5.1 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Угтаал суманд 5.1 мм, Борнуур суманд 4.8 мм, Баянцагаан, Баянжаргалан, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ сумдад 0.0 мм орсон. / Зураг-3/ 

 

                                             / Зураг-3/                                                                 / Зураг-4/     

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад Эрдэнэсант, Угтаал, Цээл, Жаргалант, Борнуур Баянчандмань, Лүн, Аргалант сумдын нутгаар дунджаас ахиу Алтанбулаг, Баянөнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар орчим бусад сумдын нутгаар дунджаас бага тунадас орсон.                 / Зураг-4/             

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 1.1-3.7 м/с байснаас Дэлгэрхаан, Зуунмод, Баянцагаан сумддад 3.5-3.7 м/с, Жаргалант суманд 1.1 м/с байв. Салхины их хурд: 11-22 м/с ажиглагдсанаас Зуунмод, Баян суманд 21-22 м/с хүрч салхилсан. 10 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-14 өдөр ажиглагдснаас Баянжаргалан, Цээл сумдын нутгаар 13-14 өдөр, Лүн, Батсүмбэр сумдын нутгаар 1 өдөр, Аргалант суманд ажиглагдаагүй байна.

Цасан бүрхүүл: Бүх сумдын нутгаар 10 балл цастай, цасны өндөр 2-11 см байснаас Жаргалант, Борнуур сумдад 11 см цастай, ихэнх нутгаар 0.10-0.24 гр/см3 нягттай, Баян, Мөнгөнмоьт, Бүрэн, Лүн, Баянцагаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар нягт тодорхойлох нөхцөл бүрдээгүй.

Дэлгэрхаан суманд хээрийн цасны хэмжилт хийх нөхцөл бүрдээгүй. Сарын төгсгөлд ихэнх нутгаар цасгүй болсон.

Тойм бичсэн:   ЦУУА-ын инженер А.Даваасүрэн