> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2022-08-17 09:34:13

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 04-Р САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

2022.05.24                                                                                                                     Зуунмод

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Агаарын дундаж температур: Нийт нутгаар 1.0°С...5.0°С байснаас Эрдэнэ суманд 1.0°С, Баян-Өнжүүл, Лүн суманд 5.0°С байлаа. (Зураг-1) Олон жилийн дундажтай харьцуулахад:  бүх сумдын нутгаар дунджийн  орчим байлаа. (Зураг-2)

      

               (Зураг-1)                                                            (Зураг-2)

Хөрсний дундаж температур: Нийт нутгаар 4°С...10°С байснаас Зуунмод суманд 4°С, Лүн суманд 10°С байлаа.

Агаарт 30°С-ээс хүйтэн өдрийн тоо: ажиглагдаагүй. Хөрсөнд 40°С-ээс хүйтэн өдрийн тоо: Нийт нутгаар ажиглагдаагүй.

Агаарын температурын үнэмлэхүй их утга: нийт нутгаар +18.0°С...+24.0°С хүрснээс Лүн, Цээл суманд 07-ны өдөр +24.0°С, хөрсний үнэмлэхүй их утга: +38°С...+50°С ажиглагдсанаас Баянчандмань суманд 27-ны өдөр +50°С хүрсэн байна.

Агаарын үнэмлэхүй бага утга: нийт нутгаар -16.6°С...-9.2°С байсан ба Мөнгөнморьт суманд 01-ний өдөр -16.6°С, хөрсөнд үнэмлэхүй бага утга: -17°С...-11°С ажиглагдсанаас Эрдэнэ суманд 01-ний өдөр -17°С хүрч хүйтэрсэн.

Тунадасны хувьд: Нийт нутгаар 0.6-13.6 мм тунадас орсон, хамгийн их нь Лүн суманд 13.6 мм, хамгийн бага нь Бүрэн суманд 0.6 мм орсон. (Зураг-3)

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Лүн, Баянжаргалан сумын нутгаар ОЖД-аас ахиу, Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Алтанбулаг, Заамар, Эрдэнэ сумдын нутгаар дунджийн орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас бага тунадас орсон. (Зураг-4)

       

                           (Зураг-3)                                                                             (Зураг-4)

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.5-4.9 м/с байснаас Борнуур суманд 0.5 м/с, Зуунмод суманд  4.9 м/с байв. Салхины их хурд: 12-40 м/с хүрснээс хамгийн их нь Баянчандмань суманд 22-ны өдөр 40 м/с хүрсэн байна. 10 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 2-25 өдөр байсны 25 өдөр нь Зуунмод суманд, Баянжаргалан суманд 2 өдөр ажиглагдсан.

15 м/с-ээс их хурдтай өдрийн тоо: 1-13 өдөр ажиглагдсанаас Зуунмод суманд 13 өдөр, Эрдэнэсант сумаар 1 өдөр, Мөнгөнморьт, Баянжаргалан сумдын нутгаар ажиглагдаагүй байна.

Явган шороон шуурга, шороон шуургатай өдрийн тоо 1-10 өдөр, хүчтэй салхитай өдрийн тоо 1-5 өдөр байв.

 

 

 

 

Тойм бичсэн: ЦУУА-ын инженер Л.Энхцэцэг