Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Нэгдсэн эмнэлэг (Төв - Зуунмод хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 15.9 0.0 0.0 109.9 22.7 110.7 483.3 0.0
2014 21.2 0.0 0.0 364.6 16.2 19.2 683.6 0.3
2016 14.5 0.0 0.0 85.7 27.6 22.5 589.0 0.0
2016 15.4 0.0 32.3 362.0 22.7 16.7 930.6 0.4
Хүмүүн бага (Төв - Зуунмод хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 19.9 0.0 0.0 172.2 26.0 61.1 357.8 0.0
2014 19.9 0.0 0.0 179.5 23.3 16.1 734.8 1.4
2016 20.5 0.0 0.0 219.9 27.4 40.6 653.1 0.0
2016 13.2 1.3 3.1 85.5 29.6 19.4 1054.0 0.0
Прокурорын газар (Төв - Зуунмод хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 16.3 0.0 0.0 92.7 24.2 165.3 438.4 0.0
2014 31.5 0.0 0.0 184.8 24.4 27.8 553.8 0.0
2016 29.0 0.0 12.0 848.7 23.3 9.9 694.3 0.0