Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

Төв аймгийн 2021 оны өвлийн улирлын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2021-04-17 09:56:11

ТӨВ АЙМГИЙН 2020-2021 ОНЫ ӨВЛИЙН УЛИРЛЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

/12, 1, 2-Р САР/

АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР

2020-2021 оны өвлийн улирлын /12, 01, 02-р сар/ агаарын дундаж температур: нийт нутгаар       -24.00...-14.50 байнаас Алтанбулагт -24.00, Лүнд -23.20, Дэлгэрхаан суманд -14.50 байв. /Зураг-1/ Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Угтаал, Лүн, Алтанбулаг сумдын нутгаар дунджаас 1.20-1.70-аар хүйтэн, Борнуур, Эрдэнэ, Дэлгэрхаан, Батсүмбэр сумдын нутгаар дунджаас 1.10-1.80–аар дулаан, бусад сумдын нутгаар дунджийн орчим байлаа. /Зураг-2/

         

                          Зураг.1                                                                     Зураг.2

      Агаарын хамгийн их температур: +3.40...+12.00 байснаас Жаргалант, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар +10.00...+12.00 /2-р сард/ байв.

        Агаарын хамгийн бага температур: -44.10...-34.00 байснаас Алтанбулаг, Бүрэн, Баянөнжүүл, Лүн, Угтаал, Өндөрширээт  сумдад -44.1...-40.00 хүрч /12, 01-р сард/ хүйтэрсэн.            Агаарт 30 градус буюу түүнээс илүү хүйтэрсэн өдрийн тоо: 8-55 өдөр байснаас Алтанбулагт 55 өдөр, Лүнд 50 өдөр, Баянөнжүүл, Бүрэн сумдад 41-42 өдөр ажиглагдлаа.

ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУР

Өвлийн улирлын хөрсний дундаж температур: нийт нутгаар -24.70... -17.00 байнаас Алтанбулаг суманд -24.70, Заамар суманд -17.00 байлаа. Хөрсний хамгийн бага температур: -46.00...-36.00 байснаас Алтанбулагт -46.00, Угтаал, Бүрэнд -44.00, ажиглагдав.                                           

ХУР ТУНАДАС

          2021 оны өвлийн улиралд 0.0-12.5 мм тунадас орсноос Борнуур суманд 12.5 мм, Угтаал суманд 10.9 мм, Баянцагаан суманд 0.0 мм орлоо. /Зураг-3/. Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Угтаал, Борнуур суманд дунджаас ахиу, Эрдэнэсант, Баянчандмань, Лүн сумдын нутгаар дунджийн орчим бусад сумдын нутгаар дунджаас бага тунадас орсон байна. /Зураг-4/  

                

                                Зураг-3                                                                       Зураг-4

       Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.8-4.0 м/с байсны Баянжаргалан суманд 4.0 м/с, Жаргалант, Батсүмбэр суманд 0.8 м/с байв. Салхины их хурд: 10-24 м/с байсны Баян суманд 24 м/с, Зуунмод суманд 21 м/с хүрч салхилсан. 10 м/с-ээс дээш хурдтай өдрийн тоо : нийт нутгаар 2-44 өдөр байсны 44 өдөр нь Баянжаргалан суманд, 2 өдөр нь Батсүмбэр суманд ажиглагдлаа. 15 м/с-ээс дээш хурдтай өдрийн тоо : Зуунмод суманд 12 өдөр, Баянд 7 өдөр, Алтанбулаг, Угтаал, Бүрэн, Эрдэнэ, Дэлгэрхаан сумдад 3-4 удаа, Лүн, Жаргалант сумдад 1 өдөр ажиглагдсан.

      Цасан бүрхүүл: Бүх сумдын нутгаар цасны өндөр: 2-11см, 10 балл цастай байснаас Жаргалант, Борнуур сумдад 11 см/2-р сард/, бусад сумдад 2-9 см цастай, цасны нягт нийт нутгаар: 0.10-0.24 гр/см3 , Эрдэнэсант, Баянчандмань, Батсүмбэр сумдын нутгаар 0.21-0.24 гр/см3 /2-р сард/ байв. Нягт тодорхойлох нөхцөл бүрдээгүй: Мөнгөнморьт, Баянцагаан сумдад 12, 01, 02-р сард,  Баян суманд 1, 2-р сард, Бүрэнд 2-р сард, Заамарт 12-р сард, Лүнд 12, 2-р сард, Батсүмбэрт 12-р сард, Дэлгэрхаанд 2-р сард, Өндөрширээт 12-р сард  нөхцөл дүрдээгүй. 2-р сарын сүүлчээр ихэнх нутгаар цасгүй болсон.

 

                                                                     Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын инженер .......... А.Даваасүрэн