Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ЗУНЫ УЛИРЛЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-28 07:04:36

ТӨВ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ЗУНЫ УЛИРЛЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР

2022 оны зуны улирлын (06, 07, 08-р сар) агаарын дундаж температур: нийт нутгаар +13.6°С... +18.5°С  байснаас Мөнгөнморьт суманд +13.6°С, Лүн суманд +18.5°С байв. (Зураг-1)

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад Борнуур, Баянжаргалан, Заамар, Цээл, Баянцагаан, Өндөрширээт сумдын нутгаар 1.3°С...3.1°С градусаар хүйтэн, бусад сумдын нутгаар 0.1°С...1.0°С градус орчим байв. (Зураг-2)

                                Зураг.1                                                                     Зураг.2

Агаарын хамгийн их температур: +25.0°С...+35.6°С байснаас Өндөрширээт суманд 08 дугаар сарын 02-нд +35.6°С хүрсэн. 

Агаарын хамгийн бага температур: -2.6°С...+4.4°С байснаас Мөнгөнморьт суманд 08 дугаар сарын 30-ны өдөр -2.6°С хүрсэн.

Агаарт 30°С буюу түүнээс дээш халсан өдрийн тоо: 2-19 өдөр байсны 19 өдөр нь Лүн суманд, Батсүмбэр суманд 2 өдөр ажиглагдлаа.

ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУР

Зуны улирлын хөрсний дундаж температур: нийт нутгаар +18°С... +24°С байснаас Лүн, Заамар, Баянцагаан суманд +24°С, Зуунмод суманд +18°С байлаа.

Хөрсний хамгийн их температур: +50°С...+66°С хүрсэн ба Цээл суманд 06 дугаар сарын 28-нд +66°С хүрсэн.

Хөрсний хамгийн бага температур: -3°С...+2°С байснаас Эрдэнэ суманд 08 дугаар сарын 26-ны өдөр -3°С хүрсэн байна.

 

Хөрсөнд 40°С буюу түүнээс дээш халсан өдрийн тоо: 23-67 өдөр байсны 67 өдөр нь  Лүн суманд, 23 өдөр нь Зуунмод суманд ажиглагдлаа.

ХУР ТУНАДАС  2022 оны зуны улиралд 100.0-311.1 мм тунадас орсон. Хамгийн их нь Мөнгөнморьт суманд 311.1 мм, хамгийн бага нь Заамар суманд 100.0 мм орсон.(Зураг-3)

Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Борнуур, Заамар, Цээл суманд ОЖД-аас бага, Эрдэнэсант, Угтаал, Баянчандмань, Лүн, Жаргалант, Батсүмбэр, Аргалант, Өндөрширээт сумдын нутгаар ОЖД-ын орчим, бусад сумдын нутгаар ОЖД-аас ахиу тунадас орсон байна. (Зураг-4)

            Зураг.3                                                                       Зураг.4

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.8-4.2 м/с байснаас Зуунмод, Дэлгэрхаан, Баянцагаан сумдын нутгаар 4.1-4.2 м/с байв.

Салхины их хурд: 10-28 м/с хүрснээс Зуунмод суманд 28 м/с хүрч салхилсан байна.

10м/с-ээс дээш хурдтай өдрийн тоо: нийт нутгаар 7-50 өдөр байсны 50 өдөр нь Зуунмод суманд, 7 өдөр нь Жаргалант, Баянжаргалан суманд ажиглагдсан.

15 м/с-ээс дээш хурдтай өдрийн тоо: 1-26 өдөр байснаас Зуунмод суманд 26 өдөр ажиглагдав.

Жич: 06 дугаар сард Баянжаргалан цаг уурын харуул, 07 дугаар сард Заамар, Цээл цаг уурын харуул ээлжийн амралттай байсан.

 

 

 

 

 

 

 Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын инженер ........Л.Энхцэцэг

 

2022.09.23