Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

Төв аймгийн 2019 оны зуны улирлын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-04-06 16:07:10

Төв аймгийн 2019 оны зуны улирлын цаг уурын тойм

2019 оны зуны улирлын /06, 07, 08 дугаар сарын/ агаарын дундаж температур нийт нутгаар +14.7...+20.0 градус, /Зураг-1/ ОЖД-тай харьцуулахад Эрдэнэсант, Угтаал, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар 1.2-4.4 градусаар дулаан, бусад сумдын нутгаар 0.5-1.0 градус орчим байлаа. /Зураг-2/

           

                                    Зураг-1                                                                           Зураг-2

            Агаарын температурын их утга: 06 дугаар сард 29.2°С...35.7 °С, Өндөрширээт суманд 21-ний өдөр 35.7°С, Зуунмод суманд 22-ны өдөр 29.2°С, 07 дугаар сард 29.4°С...36.1°С, Бүрэн суманд 3-ны өдөр 36.1°С, Эрдэнэ суманд 15-ны өдөр 29.4°С, 08 дугаар сард 28.0°С...33.9°С, Баян-Өнжүүл суманд 3-ны өдөр 33.9°С, Эрдэнэ суманд 3-ны өдөр 28.0°С хүрч халсан.

Хөрсний температурын их утга: 06 дугаар сард 58°С...69°С, Жаргалант суманд 21-ний өдөр 69°С, Эрдэнэ суманд 13-ны өдөр 58°С, 07 дугаар сард 55°С...69°С, Жаргалант суманд 9-ны өдөр 69°С, Эрдэнэ суманд 14-ний өдөр 55°С, 08 дугаар сард 47°С...60°С, Лүн суманд 3-ны өдөр 60°С, Эрдэнэ суманд 3-ны өдөр 47°С хүрч халсан байна.

Агаарын температурын бага утга: 06 дугаар сард -3.0°С...3.6°С, Баянцагаан суманд 4-ний өдөр 3.6°С, Эрдэнэ суманд 5-ны өдөр -3.0°С, 07 дугаар сард 5.2°С...10.5°С, Заамар суманд 1, 29-ны өдөр 10.5°С, Мөнгөнморьт суманд 2-ны өдөр 5.2°С, 08 дугаар сард 1.3°С...6.8°С, Баянцагаан суманд 21-ний өдөр 6.8°С, Мөнгөнморьт суманд 22-ны өдөр 1.3°С байсан.

Хөрсний температурын бага утга: 06 дугаар сард -5°С...1°С, Баян-Өнжүүл, Лүн суманд 2, 4-ний өдөр 1°С, Мөнгөнморьт суманд 5-ны өдөр -5°С, 07 дугаар сард 4°С...9°С, Лүн, Баян-Өнжүүл суманд 1-ний өдөр 9°С, Зуунмод суманд 1-ний өдөр 4°С, 08 дугаар сард 1°С...6°С, Баян-Өнжүүл суманд 21-ний өдөр 6°С, Жаргалант суманд 27-ны өдөр 1°С хүрсэн байна.  

           Агаарт 30°С буюу түүнээс дээш  дулаарсан өдрийн тоо 1-32 өдөр байсны 32 өдөр нь Өндөрширээт, 1 өдөр нь Эрдэнэ суманд, харин Зуунмод суманд 30°С-аас дээш дулаарсан өдөр ажиглагдаагүй байна.

2019 оны зуны улиралд 117.4-306.2 мм тунадас орсноос хамгийн бага нь Дэлгэрхаан сумын нутгаар 117.4 мм, хамгийн их нь Эрдэнэ сумын нутгаар 306.2 мм тунадас орсон байна. /Зураг-3/ ОЖД-тай харьцуулахад Эрдэнэсант, Угтаал, Жаргалант, Борнуур, Заамар, Цээл, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар дунджийн 82%-112% орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас 124%-224% ахиу тунадас орсон байна. /Зураг-4/

       

                                 Зураг-3                                                                    Зураг-4

            Зуны улиралд салхины дундаж хурд: 06 дугаар сард 2.3-4.9 м/с, Зуунмод суманд 4.9 м/с, Баянжаргалан, Цээл суманд 2.3 м/с, 07 дугаар сард 1.5-4.3м/с, Баян суманд 4.3 м/с, Аргалант суманд 1.5 м/с, 08 дугаар сард 1.5-3.4 м/с, Угтаал, Бүрэн суманд 3.4 м/с, Цээл, Аргалант суманд 1.5 м/с хүрсэн байна. Салхины хамгийн их хурд 06 дугаар сард 16-23 м/с, Зуунмод суманд 23 м/с, Угтаал, Батсүмбэр суманд 16 м/с, 07 дугаар сард 16-22 м/с, Зуунмод суманд 22 м/с, Баян, Лүн, Эрдэнэ сумдын нутгаар 16 м/с, 08 дугаар сард 15-22 м/с, Зуунмод суманд 22 м/с, Лүн, Өндөрширээт суманд 15 м/с хүрч салхилсан байна.

15 м/с-ээс их салхитай өдрийн тоо: Баян, Батсүмбэр, Баянцагаан, Эрдэнэ, Өндөрширээт суманд 1 өдөр, Дэлгэрхаан суманд 4 өдөр, Мөнгөнморьт, Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл, Баянчандмань, Бүрэн, Борнуур, Баянжаргалан, Заамар, Цээл, Аргалант сумдад ажиглагдаагүй байна.

 

 Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын салбар хариуцсан ерөнхий технологич Л. Энхцэцэг