Мэдээлэл > Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

ТӨВ АЙМГИЙН 2019-2020 ОНЫ ӨВЛИЙН УЛИРЛЫН ЦАГ УУРЫН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2020-07-05 05:50:41

АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР

2019-2020 оны өвлийн улирлын /12, 01, 02-р сар/ агаарын дундаж температур: нийт нутгаар       -12.30... -20.80 байнаас Дэлгэрхаан суманд -12.30, Алтанбулагт -20.80, Мөнгөнморьтод -20.50 байв. /Зураг-1/ Олон жилийн дундажтай харьцуулахад бүх сумдын нутгаар 1.00-4.30градусаар дунджаас дулаан. /Зураг-2/

               

                                   Зураг.1                                                                     Зураг.2

Агаарын хамгийн их температур: -1.40...+12.00 байсны Угтаал, Лүн орчмоор -0.40...-1.40 , Эрдэнэсант, Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар +10.00...+12.00  байв.

Агаарын хамгийн бага температур: -31.80...-41.40 байснаас Баянцагаан суманд -31.80 /01-р сард/, Алтанбулаг суманд -41.40 /01-р сард/байв.

Агаарт 30 градус буюу түүнээс илүү хүйтэрсэн өдрийн тоо: 1-33 өдөр байсны 33 өдөр нь Алтанбулаг суманд, 1 өдөр нь Баянцагаан суманд ажиглагдлаа.

ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУР

Өвлийн улирлын хөрсний дундаж температур: нийт нутгаар -15.70... -21.70 байнаас Эрдэнэсант суманд -15.70, Алтанбулаг суманд-21.70 байлаа. Хөрсний хамгийн бага температур: -34.00...-44.00 байсны Бүрэн, Баянөнжүүлд -34.00, Алтанбулагт -44.00 ажиглагдав.                                           

ХУР ТУНАДАС

 Өвлийн улиралд 2.6-12.3 мм тунадас орсноос Зуунмод суманд 12.3 мм, Батсүмбэр суманд 2.6 мм орлоо. /Зураг-3/ 01-р сард Бүрэн, Өндөрширээт суманд цас ороогүй байна. Олон жилийн дундажтай харьцуулахад: Жаргалант, Батсүмбэр, Цээл суманд дунджаас бага, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Баянчандмань сумдын нутгаар дунджийн орчим, бусад сумдын нутгаар дунджаас ахиу тунадас орсон байна. /Зураг-4/   

         

                           Зураг-3                                                                       Зураг-4  

 

Салхины дундаж хурд: нийт нутгаар 0.8-2.8 м/с байснаас Жаргалант, Батсүмбэр, Мөнгөнморьт, Аргалант суманд 0.8 м/с, Эрдэнэсант суманд 2.8 м/с байв. Салхины их хурд: 10-20 м/с байснаас Мөнгөнморьт суманд 10 м/с, Угтаал суманд 20 м/с хүрч салхилсан. 15 м/с-ээс дээш хурдтай өдрийн тоо : Бүрэн суманд 3 удаа, Зуунмод, Баян, Угтаал, Лүн суманд тус тус 1 өдөр ажиглагдсан.

Цасан бүрхүүл: Бүх сумдын нутгаар цасны өндөр 1-9 см бөгөөд 6-10 балл цастай байснаас Зуунмод, Мөнгөнморьт, Баянөнжүүл, Баянчандмань, Угтаал, Борнуур, Алтанбулаг сумдад 6-9 см цастай, 0.13-0.22 гр/см3 нягттай байв.

 

                             Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын салбар хариуцсан ерөнхий технологич .......... А.Даваасүрэн