Мэдээлэл > Мэдээ, мэдээлэл

2017 оны зуны улирлын цаг уурын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-02-19 01:26:49

2017 оны зуны улирлын /6,7,8-р сар/ агаарын дундаж температур +13.2...+24.2 градус байснаас Мөнгөнморьт 13.2 градус, Өндөрширээт 24.2 градус дулаан байлаа. Уур амьсгалын нормтой /станц 1981-2010, харуул 1986-2015/ харьцуулахад -1.0...5.6 градус дулаан байлаа. Зуны хамгийн халуун өдрүүд нийт нутгаар 6-р сарын 26, 27-ны өдөр +31.5...+38.7 градус /Мөнгөнморьт суманд 31.5 градус, Өндөрширээт суманд 38.7 градус/, 7-р сарын 15-ны өдөр +33.8...+39.8 градус /Эрдэнэ суманд 33.8 градус, Өндөрширээт суманд 39.8 градус/, 8-р сарын 1, 2, 14-ний өдрүүдэд +24.6...+32.8 градус / Мөнгөнморьт суманд 24.6 градус, Лүн суманд 32.8 градус/ байлаа.

Агаарт +30 градусаас дээш халсан өдрийн тоо 1-19 өдөр байснаас 8-р сард Угтаал, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Жаргалант, Аргалант суманд 1 өдөр, 7-р сард Лүн, Өндөрширээт суманд 19 өдөр, бусад сумдын нутгаар 3-16 өдөр байлаа.

Зуны улиралд 6.4-153.6 мм тунадас орсон нь уур амьсгалын нормтой харьцуулахад 6-р сард Эрдэнэсант, Бүрэн, Аргалант, Эрдэнэ, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар орчим, бусад сумдын нутгаар бага, 7-р сард Баян, Алтанбулаг, Дэлгэрхаан сумдын нутгаар орчим, Мөнгөнморьт, Баянжаргалан, Аргалант, Баянцагаан, Эрдэнэ сумдын нутгаар ахиу, бусад сумдын нутгаар бага, 8-р сард Заамар суманд орчим, ихэнх сумдаар ахиу тунадас орсон.

Тойм бичсэн:

ЦУУА-ын салбар хариуцсан ерөнхий технологич    Л.Энхцэцэг.