Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Зуунмод (Төв - Зуунмод хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.9 8 0.007 0.005 -
2019.10.9 14 0.002 0.002 -
2019.10.9 20 0.019 0.017 -
2019.10.10 8 0.039 0.033 -
2019.10.10 14 0.002 0.004 -
2019.10.10 20 0.009 0.007 -
2019.10.11 8 0.007 0.006 -
2019.10.11 14 0.005 0.004 -
2019.10.11 20 0.018 0.017 -
2019.10.14 8 0.016 0.016 -
2019.10.14 14 0.009 0.007 -
2019.10.14 20 0.014 0.01 -
2019.10.15 8 0.014 0.008 -
2019.10.15 14 0.012 0.005 -
2019.10.15 20 0.019 0.005 -
2019.10.16 8 0.021 0.007 -