Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Зуунмод (Төв - Зуунмод хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.24 8 0.002 0.002 -
2019.7.24 20 0.005 0.001 -
2019.7.25 8 0.005 0.001 -
2019.7.25 20 0.005 0.001 -
2019.7.26 8 0.007 0.001 -
2019.7.26 20 0.003 0.001 -
2019.7.29 8 0.005 0.002 -
2019.7.29 20 0.005 0.004 -
2019.7.30 8 0.002 0.001 -
2019.7.30 20 0.005 0.003 -
2019.7.31 8 0.007 0.003 -
2019.7.31 20 0.002 0.002 -