Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Зуунмод (Төв - Зуунмод хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.27 8 0.022 0.037 -
2019.12.27 14 0.02 0.02 -
2019.12.27 20 0.022 0.027 -
2019.12.30 8 0.027 0.005 -
2019.12.30 14 0.023 0.019 -
2019.12.30 20 0.021 0.058 -
2019.12.31 8 0.017 0.031 -
2019.12.31 14 0.022 0.033 -
2019.12.31 20 0.025 0.001 -