Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Зуунмод (Төв - Зуунмод хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.11 8 0.005 0.001 -
2019.6.11 20 0.002 0.001 -
2019.6.12 8 0.002 0.001 -
2019.6.12 20 0.002 0.001 -
2019.6.13 8 0.005 0.006 -
2019.6.13 20 0.008 0.002 -
2019.6.14 8 0.005 0.002 -
2019.6.14 20 0.003 0.004 -
2019.6.17 8 0.002 0.002 -
2019.6.17 20 0.002 0.001 -
2019.6.18 8 0.002 - -