Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Зуунмод (Төв - Зуунмод хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.11.8 8 0.012 0.009 -
2019.11.8 14 0.007 0.01 -
2019.11.8 20 0.007 0.008 -
2019.11.11 8 0.005 0.004 -
2019.11.11 14 0.009 0.006 -
2019.11.11 20 0.014 0.008 -
2019.11.12 8 0.018 0.008 -
2019.11.12 14 0.011 0.006 -
2019.11.12 20 0.017 0.014 -
2019.11.13 8 0.013 0.009 -
2019.11.13 14 0.013 0.011 -
2019.11.13 20 0.018 0.012 -
2019.11.14 8 0.016 0.009 -
2019.11.14 14 0.002 0.002 -
2019.11.14 20 0.004 0.003 -
2019.11.15 8 0.005 0.002 -