Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Төв аймаг зуунмод сумын агаарын бохирдолын 10-н сарын II-р 10 хоног

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-29 02:15:41

өдөр

Хүхэрлэг хий /SO2/мг/м3

Хүлцэх агууламж

Азотын давхар исэл /NO2/мг/м3

Хүлцэх агууламж

15

0.014

0.450

0.007

0.200

18

0.011

0.450

0.011

0.200

19

0.013

0.450

0.020

0.200

20

0.028

0.450

0.019

0.200

21

0.036

0.450

0.029

0.200

22

0.025

0.450

0.017

0.200

25

0.022

0.450

0.007

0.200

26

0.010

0.450

0.008

0.200

27

0.012

0.450

0.005

0.200

28

0.022

0.450

0.004

0.200

29

0.005

0.450

0.011

0.200

10 дугаар сарын II-р 10 хоногийн ажиглалтаар хүхэрлэг хийн дундаж агууламж  0.006мг/м3 хамгийн их 0,036мг/м3  Азотын давхар ислийн дундаж агууламж 0.004мг/м3 хамгийн их 0.029мг/м3-ийн үзүүлэлтэй гарсан.  Агаарын чанарын MNS4585:2016 стандарттай харьцуулахад хүлцэх агууламжаас даваагүй байна