Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Төв - Зуунмод хот (Станц: Зуунмод)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Угтаал сум (Станц: Угтаал)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Мөнгөнморьт сум (Станц: Мөнгөнморьт)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Жаргалант сум (Станц: Жаргалант)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Эрдэнэсант сум (Станц: Эрдэнэсант)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Баянчандмань сум (Станц: Баянчандмань)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Баян сум (Станц: Мааньт)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-36 -32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Лүн сум (Станц: Лүн)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Бүрэн сум (Станц: Бүрэн)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Баян-Өнжүүл сум (Станц: Баян-Өнжүүл)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Алтанбулаг сум (Станц: Алтанбулаг)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-36 -32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Цээл сум (Харуул: Залуучууд)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Батсүмбэр сум (Харуул: Батсүмбэр)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-36 -32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Баянцагаан сум (Харуул: Баянцагаан)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Борнуур сум (Харуул: Борнуур)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Заамар сум (Харуул: Заамар)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Өндөрширээт сум (Харуул: Өндөрширээт)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Аргалант сум (Харуул: Нөхөрлөл)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Эрдэнэ сум (Харуул: Эрдэнэ)

Мягмар

2022-11-29
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-11-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2022-12-01
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-12-02
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2022-12-03
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах