Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Төв - Зуунмод хот (Станц: Зуунмод)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Угтаал сум (Станц: Угтаал)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Мөнгөнморьт сум (Станц: Мөнгөнморьт)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Жаргалант сум (Станц: Жаргалант)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Төв - Эрдэнэсант сум (Станц: Эрдэнэсант)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Баянчандмань сум (Станц: Баянчандмань)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Баян сум (Станц: Мааньт)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Лүн сум (Станц: Лүн)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Бүрэн сум (Станц: Бүрэн)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Баян-Өнжүүл сум (Станц: Баян-Өнжүүл)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Алтанбулаг сум (Станц: Алтанбулаг)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Цээл сум (Харуул: Залуучууд)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Батсүмбэр сум (Харуул: Батсүмбэр)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
13м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Баянцагаан сум (Харуул: Баянцагаан)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төв - Борнуур сум (Харуул: Борнуур)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Төв - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Төв - Заамар сум (Харуул: Заамар)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
12м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Өндөрширээт сум (Харуул: Өндөрширээт)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Аргалант сум (Харуул: Нөхөрлөл)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Төв - Эрдэнэ сум (Харуул: Эрдэнэ)

Пүрэв

2024-04-25
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2024-04-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Бямба

2024-04-27
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2024-04-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Даваа

2024-04-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах