Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Зуунмод

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Угтаал

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Мөнгөнморьт

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Жаргалант

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Эрдэнэсант

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Баянчандмань

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Мааньт

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Лүн

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Бүрэн

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баян-Өнжүүл

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Алтанбулаг

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Залуучууд

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Батсүмбэр

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянжаргалан

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянцагаан

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Борнуур

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дэлгэрхаан

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Заамар

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өндөрширээт

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Нөхөрлөл

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Эрдэнэ

Баасан

2020-04-10
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-04-11
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-04-12
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-04-13
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2020-04-14
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах