Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Төв - Зуунмод хот (Станц: Зуунмод)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Угтаал сум (Станц: Угтаал)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Мөнгөнморьт сум (Станц: Мөнгөнморьт)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Жаргалант сум (Станц: Жаргалант)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Эрдэнэсант сум (Станц: Эрдэнэсант)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
9м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Төв - Баянчандмань сум (Станц: Баянчандмань)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Баян сум (Станц: Мааньт)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
11м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Төв - Лүн сум (Станц: Лүн)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Бүрэн сум (Станц: Бүрэн)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Төв - Баян-Өнжүүл сум (Станц: Баян-Өнжүүл)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Алтанбулаг сум (Станц: Алтанбулаг)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Цээл сум (Харуул: Залуучууд)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Батсүмбэр сум (Харуул: Батсүмбэр)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Төв - Баянцагаан сум (Харуул: Баянцагаан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Борнуур сум (Харуул: Борнуур)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Төв - Заамар сум (Харуул: Заамар)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Өндөрширээт сум (Харуул: Өндөрширээт)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
9м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Төв - Аргалант сум (Харуул: Нөхөрлөл)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Төв - Эрдэнэ сум (Харуул: Эрдэнэ)

Ням

2021-01-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Даваа

2021-01-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Мягмар

2021-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Лхагва

2021-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2021-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах