Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Зуунмод

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Угтаал

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Мөнгөнморьт

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Жаргалант

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Эрдэнэсант

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Баянчандмань

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Мааньт

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Лүн

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Бүрэн

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Баян-Өнжүүл

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Алтанбулаг

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Залуучууд

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Батсүмбэр

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
хасах

Баянжаргалан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Баянцагаан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Борнуур

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дэлгэрхаан

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Заамар

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Өндөрширээт

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Нөхөрлөл

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Эрдэнэ

Пүрэв

2020-01-23
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2020-01-24
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2020-01-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2020-01-26
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2020-01-27
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах