Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Зуунмод

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Угтаал

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
хасах

Мөнгөнморьт

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Жаргалант

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Эрдэнэсант

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
0 32
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянчандмань

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
11м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Мааньт

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Лүн

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
11м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Бүрэн

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баян-Өнжүүл

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Алтанбулаг

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлэрхэг
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Залуучууд

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Хур тунадас
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
8м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Батсүмбэр

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Баянжаргалан

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Баянцагаан

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Борнуур

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
8м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дэлгэрхаан

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй цас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Заамар

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өндөрширээт

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлэрхэг
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Нөхөрлөл

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-3 26
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
9м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлэрхэг
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Эрдэнэ

Пүрэв

2019-10-17
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2019-10-18
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-10-19
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2019-10-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах