Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Зуунмод

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Угтаал

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Мөнгөнморьт

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Жаргалант

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Эрдэнэсант

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баянчандмань

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Мааньт

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Лүн

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Бүрэн

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Баян-Өнжүүл

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Алтанбулаг

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Залуучууд

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Батсүмбэр

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Баянжаргалан

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Баянцагаан

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Борнуур

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дэлгэрхаан

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
8 46
O
CF
Бага зэргийн бороо
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Заамар

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Өндөрширээт

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Нөхөрлөл

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Эрдэнэ

Пүрэв

2019-08-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2019-08-23
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2019-08-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2019-08-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Даваа

2019-08-26
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах