Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Төв - Зуунмод хот (Станц: Зуунмод)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бороо
8м/с
хасах

Төв - Угтаал сум (Станц: Угтаал)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Мөнгөнморьт сум (Станц: Мөнгөнморьт)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Жаргалант сум (Станц: Жаргалант)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Эрдэнэсант сум (Станц: Эрдэнэсант)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Баянчандмань сум (Станц: Баянчандмань)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Баян сум (Станц: Мааньт)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Лүн сум (Станц: Лүн)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Бүрэн сум (Станц: Бүрэн)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Баян-Өнжүүл сум (Станц: Баян-Өнжүүл)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Алтанбулаг сум (Станц: Алтанбулаг)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Цээл сум (Харуул: Залуучууд)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Батсүмбэр сум (Харуул: Батсүмбэр)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
5 41
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Баянжаргалан сум (Харуул: Баянжаргалан)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Баянцагаан сум (Харуул: Баянцагаан)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Борнуур сум (Харуул: Борнуур)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Дэлгэрхаан сум (Харуул: Дэлгэрхаан)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Заамар сум (Харуул: Заамар)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
10 50
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Өндөрширээт сум (Харуул: Өндөрширээт)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
хасах

Төв - Аргалант сум (Харуул: Нөхөрлөл)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
12 53
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
11 51
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
9 48
O
CF
Бага зэргийн бороо
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Төв - Эрдэнэ сум (Харуул: Эрдэнэ)

Лхагва

2022-08-17
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2022-08-18
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с

Баасан

2022-08-19
Шөнө
6 42
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2022-08-20
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2022-08-21
Шөнө
6 42
O
CF
Бороо
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах